Nakliyeciler Sitesi B Blok No:21 Tuzla Istanbul

İthal edilen veya yurt içinde üretilen ürünlerin depoya girmesiyle, stok hareketlerinin tümü elektronik ortamda takip edilebilmektedir.

Gümrüklü Depolar

 • Tek Kullanıcılı Depolar
 • Çok Kullanıcılı Depolar

Gümrüksüz Depolar

 • Tek Kullanıcılı Depolar
 • Çok Kullanıcılı Depolar

MASLOG LOJİSTİK, ülke içinden veya dışından gelen ürünleri müşteri taleplerine uygun olarak, raflı veya rafsız yöntemlerle depolar. Tüm giriş ve çıkışlar depo içi hareketler, barkod etiketleri ve barkod el terminalleri sayesinde bilgisayar ile izlenir. Depolar, dış etkenlere karşı tamamen izole edilmiştir.

Elleçleme ve Katma Değerli Hizmetler

 • Paketleme
 • Etiketleme
 • Stok kontrol
 • Yeniden ambalajlama
 • Koli birleştirme
 • Paket bozma
 • Shrinkleme
 • Raporlama
 • Faturalandırma
  • Sipariş alımı
  • İzlenebirlik
  • Entegrasyon
  • Tek fatura

Paketleme
Müşterinin talep ettiği ambalaj seçilerek, ürünlerin paketlemesi sağlanır.

Etiketleme
Müşterinin ürünleri istenilen şekilde ve adette etiketlenir.

Stok kontrol
MASLOG LOJİSTİK, müşterilerinin stoklarını sürekli kontrol ederek, sayımını gerçekleştirir ve mutabakat sağlayarak ürünlerin ekstrelerini hazırlar.

Yeniden Ambalajlama
Ambalajlanmış ürünlerin yeniden hazırlanarak paketlenmesi sağlanır.

Koli Birleştirme
Birden fazla ürünün bir araya getirilmesi, gerekiyorsa karma koliler hazırlanması sağlanır.

Palet Bozma
Ürün paletlerinin açılması ve istenilen içerikle yeniden paletlenmesi sağlanır.

Shrinkleme
Ürünlerin bir araya getirilerek bağlanması sağlanır.

Raporlama
Üzerinde çalışılan proje ile ilgili, müşterinin talep ettiği şekilde raporlama yapılır.

Faturalandırma
a) Sipariş alımı: MASLOG LOJİSTİK bilgisayarları ile müşterilerinin bilgisayarları arasında online bağlantı kurularak, sipariş alabilmekte ve sevk irsaliyesi düzenlenebilmektedir.

b) İzlenebilirlik : Müşterilerin; Siparişin hazırlanması, Stok raporu, Sevkıyatlar, Teslimat raporu ve Tahsilat (Cari Hesap) takiplerini yapabilmesi sağlanmaktadır.

c) Entegrasyon: Müşterilerin depolarından yapılan sevkiyatlarda ise müşterilerin bilgisayarlarına ek bir modül entegre edilerek, görevli personeli siparişi girip sevk irsaliyesini düzenlediği anda Çavuşoğlu lojistik’e ait Barkod, Ambar Tesellüm Fişi (ATF) veya Fatura çıktısı alınabilmektedir.

d) Tek Fatura: Ödemelerini müşterilerin yapacağı sevkiyatlarda, taşımalar Ambar Tesellüm fişi (ATF) ile yapılarak anlaşmada belirtilen dönemlerde Tek fatura kesilmektedir. Bu durumlarda Sevkiyat ve Teslimatlar ATF ile takip edilmekte, Tahsilatlar Fatura ile takip edilmektedir.